تعویض یا ارجاع کالا

هزینه عودت کالا به دلیل عدم تطابق با فاکتور خرید به عهده الیزه شاپ می باشد .

معیوب شدن کالا درحین ارسال:

درصورتی که محصول خریداری شده در بسته شما در حین ارسال آن به هردلیلی دچار شکستگی , نشتی و یا به طور کلی از سلامت ظاهری خود خارج شود مسئولیت و هزینه تعویض و یا ارجاع کالا بر عهده الیزه شاپ می باشد .